Alkusanat. Alkusanoissa kirjailijat aina selittävät, mitä hienouksia ovat menneet tekemään. Minun on ollut tarkoitus kirjoittaa siten, että tekstissä on sekä vokaaleja että konsonantteja. Tässä päämäärässä uskon myös pysyneeni.

Erikoinen tutkimus on osoittanut, että pelkät vokaalit voivat joskus ohjata kuulijan tai lukijan tulkintaa. Tutkimuksessa näytettiin koehenkilöille kahta kuviota, joista toinen oli pehmeän ja toinen terävän muotoinen. Ne pyydettiin nimeämään pikiksi ja pakaksi. Tulos oli kiehtova: merkittävä osa vastaajista nimesi terävän kuvion pikiksi ja pehmeän pakaksi. Ilman että osasivat antaa järkevää syytä.

Huulten asennolla lienee siis tiedostamatonta vaikutusta myös kielelliseen hahmotuskykyyn. Vokaaleista i ääntyy suppein huulin ja edessä, kun taas a ääntyy väljin huulin ja takana. Hämmästyttävästi tämä piilotajuinen fyysinen toiminto päätyy jotenkin aina vasemman aivopuoliskon kielikeskukseen saakka. Huulten asennot voi jokainen testata kotona peilin edessä, mutta on varottava, ettei kukaan näe.

Miksi sanotaan rouvashenkilö eikä rouvahenkilö? Mistä ihmeestä se ässä siihen tulee? Ilmiö on vanha ja sitä tavataan kourallisessa yhdyssanoja. Tätä s-loppuisuutta ei pidä kuitenkaan sekoittaa sellaisiin todellisiin yhdyssanamuotoihin kuin sulhasmies ja kärpäslätkä, koska niiden -nen-loppu muuttuu muoto-opillisesti s:ksi. Rouva-sanasta on kyllä olemassa harvinainen muoto rouvanen (”Tulisitko tänne, rouvaseni?”), mutta se ei ole s-muodon pohjana vaan senjälkeistä syntyperää.

Muita esimerkkejä ovat saarnastuoli ja tiiliskivi (vrt. saarnanen ja tiilinen?). Aukotonta selitystä s:n ilmaantumiselle kaikkiin tällaisiin sanoihin ei ole. Joissakin tapauksissa lainana tullut sana on hahmotettu ja lohkottu virheellisesti, esimerkiksi saarnastuolin tapauksessa mallina on mitä luultavimmin ollut ruotsin stol. Joissakin on aistittavissa muotia ja muiden vastaavien sanojen mallin seuraamista. Minusta s-äänne tietyllä tapaa myös pehmentää yhdyssanaa, mutta tämäkään valaisu ei päde kaikkiin esimerkkeihin.

Kaisa Häkkinen: Mistä sanat tulevat