Onko veljeä?

Jos veli on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, pitäisikö sanoa ”minulla on veli” vai ”minulla oli veli”? Toisin sanoen: mikä katkaisee aikamuodon vaikutusalan? Kumpikin muoto on perusteltavissa. Yhtäältä veli ei enää ole fyysisenä olentona olemassa, mutta toisaalta sisaruus (abstraktiona) ei myöskään lakkaa olemasta.

Imperfektiä (minulla oli veli) voi silti pitää luontevampana, koska preesensistä lukijalle syntyy herkemmin väärä tulkinta juuri veljen olemassaolosta. Asiaa voi lisäksi tarkastella kieliopin tunteman ns. dramaattisen preesensin näkökulmasta. Preesens nimittäin sopii tilanteeseen, jossa selostetaan mennyttä tapahtumaa kuin se tapahtuisi nyt: ”Kekkosen viimeinen presidenttikausi jää kesken, kun hän sairastuu – –.”

Myymäläimperfekti

Asiakaspalvelualalla toimineena olen havainnut nenäkästä käytöstä silloin, kun olen itse pyrkinyt kohteliaisuuteen. Kun olen kuullut henkilön nimen aiemmin mutta haluan vielä tarkistaa sen, saatan kysyä: ”Mikä teidän nimenne oli?” Vastauksena kajahtaa usein: ”Virtanen, ja on vieläkin!” Tällaisessa tapauksessa henkilö on päättelyjeni mukaan lähestynyt lingvistiikkaa kaavamaisesti setäläläisen koulukielioppistandardin sanelemana ajatellen kielen sosiaaliseksi (pää)funktioksi tiukan normienmukaisuuden tulematta ajatelleeksi variaatioperspektiiviä.

Vastaukseksi olen tyypillisesti esitellyt konventionaalisia kielenkäyttötapoja ja sosiokulttuurisesti konstruoituneita rakenteita sekä modifioinut elävää kielenkäyttöä takertumatta liiaksi normipohjaan. Olen siis koettanut selittää, että kieli ei ole mekaanista komentokieltä, vaan jopa valtaosalla (?) kaikista sanoista ja rakenteista on useampi kuin yksi merkitys ja tehtävä. Näin on imperfektilläkin, joka puhekielessä voi toimia tällaisena kohteliaisuuskeinona pehmentämällä kysymystä aikamuodon avulla.

Eipä preesenskään pelkkää nykyhetkeä (”Minulla on jano.”) kuvaa:

·     - tulevaisuus: ”Kunnallisvaalit järjestetään ensi vuonna.”

·     - ajaton: ”Valtimo kuljettaa verta sydämestä.”

·     - menneisyys: ”Kekkosen viimeinen presidenttikausi jää kesken – –.”