Silmänliiketutkimukset ovat osoittaneet, että kun ihminen lukee, hän ei etene järin suoraviivaisesti. Katse pysähtelee keskimäärin 7–9 sanan välein, ja se palailee vähän väliä taaksepäin. Etevilläkin lukijoilla kuluu 15 prosenttia lukuajasta aiemmin luetun kertaamiseen. Ihminen ei myöskään tunnista sanaa vasemmalta oikealle, kuten esimerkiksi lause luetaan, vaan ihminen tulkitsee sanan yhtenä hahmona.

Katseesta tiedetään paitsi se, että sen voi vangita, myös sen jakautuminen kolmeen tarkkuusalueeseen. Tarkan näön alue ulottuu kolmen merkin ja esikatselualue noin 4–15 merkin säteelle. Niin, entä kolmas? Et tarvitse sitä lukiessasi, koska ääreisnäkö havaitsee vain liikkeen.