Maapallo on vielä tutkimaton. Maailman kielikartastossa on nimittäin tyhjä sivu. Intiaan kuuluvassa Andamaanien saaristossa elää heimo, joka puhuu tuntematonta kieltä, sentineliä. Heimo on pitänyt reviirinsä niin puhtaana, että alkeellisintakaan analyysiä kielestä ei ole voitu tehdä. Jopa kielikunta on arvoitus. Voidaan tosin olettaa, että sentineli kuuluu lähellä puhuttaviin andamaanilaisiin kieliin. Omavaraisen ja itsepäisen heimon kielellä arvellaan olevan enintään 200–250 puhujaa, mikä tekee kielestä erittäin uhanalaisen.

Koska vuorovaikutus sentinelien kanssa on pysynyt 2000-luvullakin äärimmäisen vähäisenä, kielestä ei ole minkäänlaista materiaalia, kielinäytteitä tai edes sanalistoja. Asian korjaamiseksi valjastettiin apuun muutamien naapuriheimojen toverit. Heidät vietiin saarelle yrittämään yhteydenpitoa, mutta he eivät ymmärtäneet kielestä hiukkaakaan. Kohtaamisen kerrottiin olleen lyhyt ja vihamielinen.

Sovun hierominen sentinelien ja ulkomaailman välillä on vaikeaa siitäkin syystä, että yksikään ulkomaailman ihminen ei osaa sentineliä ja kaikki saarelle tunkeilijat on surmattu. Viranomaiset mielellään varoittaisivat heimolaisia vaikkapa Intian valtameren tsunameista, mutta millä kielellä? Ei kukaan halua nuolta takapuoleensa.