Vuodenvaihteessa maassamme aloittaa jälleen puolikielinen laitos, nimittäin Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi. Nimi ei edusta mitään tuttua kieltä, ja lisäksi siinä on virheellisesti iso kirjain sanan keskellä. Molemmat ovat eriskummallisia seikkoja. Ypöyksin uuden viraston ei kuitenkaan tarvitse jäädä kyyhöttämään, sillä kummajaisten joukko on alati kasvava. Itella (Posti), Destia (Tieliikelaitos) ja kumppanit toivottavat toverinsa varmasti tervetulleeksi.

Uuden viraston nimessä on montakin ongelmaa. Ensinnäkin kielen perusidea on olla ymmärrettävää ja läpinäkyvää, niin että ilmauksen merkitys tajutaan mahdollisimman vaivattomasti. Toiseksi kyse on Suomen valtion omistamista virastoista, jotka tarjoavat peruspalveluja Suomen kansalaisille. Nämä kansalaiset puhuvat suomea, jotkut ruotsia. Monella kansalaisella vähenee uskottavuus virastoja kohtaan, jos niiden nimet alkavat muistuttaa suuvesi- ja hyönteismyrkkymerkkejä. Virastojen nimipolitiikan ei pidä olla samanlaista kuin liikeyritysten tai trendiravintoloiden.

Kolmanneksi tuon esille asenteen, joka liittyy heikkoon omanarvontuntoon. Vaikka virastolla olisi yhä laajempaa toimintaa ulkomailla, sen päätehtävä on yhä palvella suomalaisia. Kotimaisen ja informatiivisen nimen valitseva virasto ei loukkaa ulkomaalaisia, vaan nämä kovin palvotut ulkomaalaisvirastot menettelevät samoin, käyttävät omaa kieltään ajattelematta, "mitä siellä ja siellä meistä ajatellaan". Kertooko epämääräinen nimi viraston toiminnasta, joka myös on epämääräistä?

Muotivillitys sekakielisine nimineen saa aikaan huvittavia piirteitä. Kansallisarkisto on sekin virallinen laitos, mutta sen verkko-osoite www.narc.fi tuo mieleen narkoottiset aineet ja sopisi paremmin huumeiden vastaisen yhdistyksen osoitteeksi. Suomalaisen ei ole helppo hahmottaa, saati ymmärtää, miksi Kansallisarkiston osoite on väännetty englannin kielen sanoista National Archives Service.

Uusi TraFi syö monta asiallista ja ytimekästä nimeä: Merenkulkulaitoksen, Ilmailuhallinnon, Tiehallinnon, Rautatieviraston ja Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE). Näiden katoavien laitosten toimialasta ei ole syntynyt epäselvyyttä, eivätkä ne ole edes mahdottoman pitkiä. Sitä paitsi esimerkkejä nasevista kotimaisista nimistä ei ole vaikea keksiä. En usko, että Nokia, Metso, Kone ja Sampo ovat saaneet ulkomailla pahansuopia katseita, ja vaikka jostakin käsittämättömästä syystä olisivatkin, sen ei tarvitse tuottaa meille minkäänlaista noloutta.

TraFin on kai tarkoitus olla iskevä ja huomattava, moderni tunnus (Tra viittaa liikenteeseen ja Fi Suomeen), mutta minusta sen asemesta olisi hyvin huomattavampaa, käytännöllisempää, kotimaisempaa ja myönteisempää puhua sitten pidemmin Liikenteen turvallisuusvirastosta. Se voisi lyhetä vaikkapa Lituksi.

www.adressit.com/trafi